Expositie in galerie 21

Expositie van 16 maart tot en met 7 april 2019.  

 

 Rudolf-Jan Baanders                 Schilderijen

Zijn landschappen zijn voor een deel in de omgeving van Aalten geschilderd in een stijl die je “spontaan realisme” zou kunnen noemen. Vlot geschilderd met penseel en paletmes. Gekenmerkt door zijn heldere, bijzondere kleurstellingen realiseert hij zijn landschappen en portretten met een vreugdevolle en een optimistische uitstraling. Typerend voor Rudolf-Jan is de uitspraak “Morgen maak ik mijn beste schilderij”.

  

Henriette Hemels                        Bronzen beelden

Een ode aan de vrouw met al haar taken, daarover gaat het beeld “Eva Nu”. Deze sculptuur is een goed voorbeeld van het werk van Henriette. Haar beelden worden gekenmerkt door een uitgekiende compositie, zij probeert emotie in vorm te vangen. De beelden zijn niet glad gepoetst maar ademen door het persoonlijke handschrift, het leven zelf. 

 

Lobke Stroet                              Kleine objecten en sieraden

Met haar werk wil Lobke de mensen iets persoonlijks meegeven, iets waarvan je het gevoel krijgt dat het speciaal voor jou gemaakt is. Door het handmatige proces ontstaan er veel variaties, waardoor het zijn eigen karakter krijgt en dat maakt ieder werk eenmalig.

 

Openingstijden Galerie 21 gedurende de expositie.

Zaterdag- en zondagmiddag van

13.30 uur tot 17.00 uur.

Terborgseweg 21 (hoek Den Dam)

7084 AD Breedenbroek

 www.galerie-21.nl

 

 

 

Für unsere Deutschen freunde

Rudolf-Jan Baanders                  Gemälde

Seine Landschaften sind zum Teil in der Umgebung von Aalten gemalt in einem Stil, den man “spontan-realistisch ” nennen könnte - schnell geschaffen mit Pinsel und Spachtel. Mit seiner klaren, speziellen Farbgebung ist die freudige und optimistische Ausstrahlung kennzeichnend für seine Landschaftsbilder und Porträts.Typisch für Rudolf-Jan ist seine Aussage “Morgen mache ich mein bestes Gemälde

 

   

Henriette Hemels               Bronze-Skulpturen

Eine Ode an die Frau mit all ihren Aufgaben, darum geht es bei der Statue „Eva jetzt“. Diese Skulptur ist ein gutes Beispiel für die Arbeit von Henriette.
Ihre Skulpturen zeichnen sich durch eine anspruchsvolle Komposition aus, sie versucht, Emotionen in Formen einzufangen. Die Skulpturen sind nicht glatt poliert, sondern atmen durch die persönliche Handschrift das Leben selbst.

 

Lobke Stroet                       Kleine Gegenstände und Schmuckstücke

Mit ihrer Arbeit möchte Lobke den Menschen etwas Persönliches geben, etwas, das Ihnen das Gefühl gibt, es sei speziell für sie gemacht. Durch Handarbeit entstanden, zeigen ihre Arbeiten viele Variationen, was ihnen ihren 

 

 

Öffnungszeiten Galerie 21

Samstags und sonntags von

13.30 Uhr bis 17.00 Uhr

Terborgseweg 21 (Ecke  Den Dam)

7084 AD Breedenbroek

www.galerie-21.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bekijk ook de Facebookpagina 

 • Rudolf- Jan Baanders
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Henriette Hemels
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Lobke Stroet
 • 1
 • 2
 • 3